Festival

Vaba Lava poolt 15.-19.08.2023 Narvas korraldatav Vabaduse festival 2023

Vene impeeriumi lagunemine on nii meie kui kogu Lääne ühiskonda neil aastatel enim mõjutav protsess. Tuleviku ajalooõpikutes on see defineeritud kui murranguline “hetk”. Aga meie jaoks on see protsess, mis kestab olulise perioodi meie elust. Protsessi lõpptulemust võime aimata, kuid ei tea.

Eriti tuntav on see kahevahel olevates ühiskondades, endistes impeeriumi osades. Seekordse Vabaduse festivali fookuspiirkondadeks on impeeriumi kõigi endiste ja praeguste asualade vabaduse eest sõdiv Ukraina ning Kesk-Aasia riigid, mis peavad endale kujunevas geopoliitilises olukorras leidma uue tee, pidepunktid ja tasakaalu. 

Teater on kunstiliik, mis ühiskondlikke protsesse kõige vahetumalt peegeldab ja mõtestab. Festivali eesmärk on pildistada, fikseerida, vahendada ja jäädvustada neil murrangulistel aastatel kahevahel olevates ühiskondades toimuvat just teatri pilgu läbi. Me tahame toetada vabaduse poole pürgivaid teatreid neis ühiskondades. Tahame toetada ja esile tõsta loojaid, kellel on reaalselt oma nahk mängus.  

Festivali säärane fookus pakub suurt huvi Lääne-Euroopa teatriprodutsentidele. Tagasiside esimesele Vabaduse festivalile ja eelhuvi teise vastu on selge – teemapüstituselt ja sisult on festival Euroopas tipptasemel.

Loomulikult pakub festival unikaalseid ja loodetavasti suurepäraseid teatrielamusi ka Eesti publikule.

Kirsiks tordil on festivali lisaprogramm. Igahommikustes temaatilistes aruteluringides analüüsitakse iga fookuspiirkonna teatritippude abiga nende ühiskondade hetkeolukorda ning teatri positsiooni, võimalusi ja väljakutseid neis. Teatrile lisandub temaatiline kõrgtasemel filmiprogramm. Igal õhtul toimub vestlusring, kus professionaalide vedamisel ja vaba mikrofoni toel reflekteeritakse päeva jooksul kogetut. Päeva lõpus saab nautida erinevate maade esinejate muusikalisi ülesastumisi.

Vabaduse festivaliga loob Vaba Lava reaalselt toimivat Ida-Lääne teatrikoostöö platvormi. Meie esimesest festivalist on juba positiivseid näiteid – lavastus „Põrandaalused tüdrukud“ (Taškendi teater Ilkhom, poola lavastaja Szkrywanek) sai alguse just Narvas Vabaduse festivalil aastal 2021.

Vabaduse festivali 2023 korraldamisega pakume Eestile võtmerolli selles laguneva impeeriumi ja kahevahel olevate ühiskondade vaates väga olulises kultuurikoostöös.

Allan Kaldoja, Märt Meos ja Vaba Lava meeskond


Vaba Lava on unikaalne teatri- ja etenduskunstide keskus. Teater, mis on loodud vabakutseliste loomeinimeste kohtumispaigaks ja ideede elluviimiseks. Meie igapäevaks on luua rahvusvahelisi teatriprojekte, kuhu on kaasatud vabakutselisi nii Eestist kui välismaalt. 

SA Vaba Lava asutati 2010. aastal, aastatel 2014-2022 tegutses Vaba Lava teatrikeskusena Telliskivi Loomelinnakus ja alates 2018. aastast on Vaba Laval teatrimaja Narvas. Lisaks etendustele Eesti eri maakondades, on Vaba Lavale omane reisimine ja külalisetenduste andmine väljaspool kodumaad. 

Aastatel 2023/2025 on Vaba Lava kuraatoriks noor Poola lavastaja Jakub Skrzywanek (s. 1992), kelle programm “I have a dream” innustab ühiskonda unistama uutest tulevikuvisioonidest. Kuraator tahaks, et inimesed jätaksid oma hirmudega võitlused hetkeks kõrvale ja julgeksid arutleda (ning unistada!) selle üle, mida nad päriselt soovivad.

Vaba Lava ootab põnevusega eelolevaid hooaegasid koos Jakubi ja Kesk-Euroopa teatritegijatega!

Toetajad